Πελαγόνες

αρχαίο ελληνικό φύλο

Οι Πελαγόνες ήταν αρχαίο ελληνικό φύλο της αρχαίας Μακεδονίας, ο οποίος είχε Ηπειρώτικη καταγωγή.[1][2] Η χώρα τους, που ονομαζόταν Πελαγονία, βρισκόταν στο πιο ψηλό τμήμα του Αξιού. Ο Όμηρος αναφέρει πως το όνομά της οφείλεται στον γιο του Αξιού Πηλαγόνα.[3] Μεταγενέστερα μετακινήθηκαν δυτικότερα προς τον Εριγώνα ποταμό (σημερινός Δραγόρας που διασχίζει τη σημερινή πόλη Μοναστήρι) και έκτοτε η περιοχή αυτή ονομάστηκε Πελαγονία. Την μνημονεύει και ο Τίτος Λίβιος.[4]

Μετεγενέστερα, το 359 π.Χ. στους χρόνους του Φιλίππου Β΄ προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό βασίλειο, όπου και έμεινε μέχρι την ρωμαϊκή κατάκτηση.[5]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. John Boardman and N. G. L. Hammond. The Cambridge Ancient History Volume 3, Part 3: The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries BC. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, p. 284.
  2. Strabo. Geographica, 7.327.
  3. Ιλιάδα 151-160
  4. Τίτος Λίβιος, Ab urbe Condita (από κτίσεως πόλεως) XLII 53, XLIV 2, XLV 29
  5. Ιωάννης Λάμψας, Λεξικό του αρχαίου κόσμου, τόμ. Δ΄ σ. 201 ISBN 960-666-935-1