Ο Περίβλετος Φανός (all-around light) είναι ένας φανός που φωτοβολεί αδιαλείπτως κατά τόξο ορίζοντα 360 μοιρών[1].

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεως

Επεξεργασία

Στους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεως των πλοίων αυτό το είδος φανού προβλέπεται σε ποικίλους από τους φανούς ναυσιπλοίας ενός πλοίου[2].

Προβλέπεται ότι δεν θα πρέπει να επισκιάζεται από τους ιστούς του πλοίου, τα κολωνάκια τους ή άλλες κατασκευές εντός γωνιακών τομέων μεγαλυτέρων των έξι μοιρών, ενώ εξαίρεση προβλέπεται για τους φανούς αγκυροβολίας του κανονισμού 30 που δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν σε μη πρακτικό ύψος υπέρ του κυρίως σκάφους[3]. Επίσης, αν δεν μπορεί να τηρηθεί το παραπάνω, τότε επιτρέπεται η επίδειξη δυο περίβλεπτων φανών, τοποθετημένων έτσι ώστε να φαίνωνται σαν ένας φανός σε απόσταση ενός μιλίου[4]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. COLREGS 1972, Rule 21e
  2. COLREGS 1972, Rule 23b, 25c, 30
  3. COLREGS 1972, Annex I, 9b(i)
  4. COLREGS 1972, Annex I, 9b(ii)