Στη βιολογία και ειδικότερα στο μεταβολισμό με τον ελληνικό, διεθνή σήμερα, όρο περίσταλση, ή περισταλτική κίνηση ή περισταλτισμός, χαρακτηρίζεται η εναλλασσόμενη σύσπαση και χαλάρωση, από άνω προς τα κάτω τόσο των λείων μυϊκών ινών του χιτώνα του στομάχου όσο και των διαμήκων μυών του γαστρεντερικού σωλήνα.
Κατά την περίσταλση δημιουργούνται κυματικές κινήσεις σε όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα και ιδιαίτερα του γαστρεντερικού με συνέπεια το περιεχόμενο αυτών να μετακινείται έτσι προς μία κατεύθυνση.

Περίσταλση

Χαρακτηριστική εικόνα της περίσταλσης είναι η παρατηρούμενη στους γαιοσκώληκες κυματική κίνησή τους (περισταλτική κίνηση).

Η περίσταλση αποτελεί μία πολύ σημαντική λειτουργία της πέψης των ζώων που ενεργεί εντονότερα τόσο στο στάδιο αυτής καθαυτής της πέψης, όσο και στο στάδιο της αποπάτησης, που χωρίς την λειτουργία αυτής αμφότερες οι άλλες δεν θα μπορούσαν να συντελεστούν.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία