Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

περιφερειακή ενότητα της Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας συστάθηκε το 2011 ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Καλλικράτης και αντικατέστησε την προηγούμενη διοικητική μονάδα του Νομού Ημαθίας.[1] Είναι μία από τις 74 περιφερειακές ενότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αποτελούν υποδιαιρέσεις των περιφερειών. Υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.[2]

Η Π.Ε. Ημαθίας δεν υπέστη κάποια αλλαγή στα διοικητικά της όρια, με την αμετάβλητη έκτασή της να κατατάσσεται στην 36η θέση. Πληθυσμιακά καταλαμβάνει την 24η θέση και, όσον αφορά στην πυκνότητα πληθυσμού, βρίσκεται στην 18η θέση επί συνόλου των 74 περιφερειακών ενοτήτων.

Πρωτεύουσά της είναι η Βέροια.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α.:Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ιούνιος 2014, σελ. 57 του pdf. https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/157.pdf. 
  2. «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». www.enpe.gr. Ανακτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2020. 

Δείτε επίσης Επεξεργασία