Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

περιφερειακή ενότητα της Μακεδονίας

Η Μητροπολιτικη Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) δημιουργήθηκε το 2011 ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Καλλικράτης και αντικατέστησε την προηγούμενη διοικητική μονάδα του Νομού Θεσσαλονίκης.[1] Είναι μία από τις 74 περιφερειακές ενότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αποτελούν υποδιαιρέσεις των περιφερειών. Υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.[2]

Η Μ.Ε. Θεσσαλονίκης δεν υπέστη κάποια αλλαγή στα διοικητικά της όρια, με την αμετάβλητη έκτασή της να κατατάσσεται στην 9η θέση. Πληθυσμιακά καταλαμβάνει την 1η θέση και, όσον αφορά στην πυκνότητα πληθυσμού, βρίσκεται στην 7η θέση, επί συνόλου των 74 περιφερειακών ενοτήτων.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α.:Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ιούνιος 2014, σελ. 57 του pdf. https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/157.pdf. 
  2. «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». www.enpe.gr. Ανακτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2020. 

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία