Τα περκόμορφα (Perciformes αλλά και Percomorphi) είναι σημαντική τάξη ψαριών της υπέρταξης των τελεοστέων. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη τάξη σε υποτάξεις και κατ' επέκταση σε οικογένειες ψαριών με τα περισσότερα είδη.

Περκόμορφα
Πέρκα η ξανθωπή (Perca flavescens), Πέρκα του Καναδά
Πέρκα η ξανθωπή (Perca flavescens), Πέρκα του Καναδά
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata)
Ομοταξία: Ακτινοπτερύγιοι (Actinopterygii)
Υπερτάξη: Ακανθοπτερύγιοι (Acanthopterygii)
Τάξη: Περκόμορφα (Perciformes)
Υποτάξεις

πολλές, Δείτε κείμενο

Οικογένειες περκομόρφων

Επεξεργασία

Η τάξη των περκομόρφων περιλαμβάνει περισσότερες από 25 υποτάξεις, οι σπουδαιότερες των οποίων που απαντώνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου και στις οποίες υπάγονται οι ακόλουθες οικογένειες ψαριών, (κατά ελληνική αλφαβητική σειρά), είναι:
αθερινίδες, αμμοδυτίδες, αναρριχίδες, βλενιίδες, γωβίδες, εμβριοτοκίδες, θυνίδες, ιστιοφορίδες, καλλιωνυμίδες, καραγγίδες, κεντραρχίδες, κιχλίδες, λαβρίδες, λουτιανίδες, μακαιρίδες, μουγιλίδες, μυλλίδες, ξιφίδες, ουρανοσκοπίδες, περκίδες, πομακεντρίδες, σερανίδες, σκαρίδες, σκιαινίδες, σκομβρίδες, σπαρίδες, σφυραινίδες, τραχινίδες, φολίδες και χαιτοδοντίδες.

Υποτάξεις περκομόρφων

Επεξεργασία

Η ταξινόμηση των παραπάνω οικογενειών ψαριών κατά υπόταξη(¹)(²) είναι:

 1. Υπόταξη αμμοδυτοειδείς (Ammodytoidea). Σε αυτή φέρεται να υπάγεται μία μόνο οικογένεια ψαριών, οι αμμοδυτίδες.
 2. Υπόταξη βλεννιοειδείς (Blennioidea). Αυτή περιλαμβάνει τρεις οικογένειες ψαριών, τις αναρριχίδες ή αναρριχαδίδες, βλεννιίδες και φολίδες.
 3. Υπόταξη γωβιοειδείς (Gobioidea). Αυτή περιλαμβάνει μόνο την οικογένεια γωβίδες.
 4. Υπόταξη καλλιωνυμοειδείς (Callionymoidea). Και αυτή επίσης περιλαμβάνει μία οικογένεια, τις καλλιωνυμίδες
 5. Υπόταξη λαβροειδείς (Labroidea). Αυτή περιλαμβάνει τέσσερις οικογένειες τις εμβιοτοκίδες, λαβρίδες, πομακεντρίδες και σκαρίδες.
 6. Υπόταξη μουγιλοειδείς ή μυγιλοειδείς (Mugiloidea). Σε αυτή περιλαμβάνονται τρεις οικογένειες: οι αθερινίδες, μουγιλίδες και οι σφυραινίδες, που απαντώνται τόσο σε γλυκά όσο και αλμυρά νερά σε όλο τον κόσμο.
 7. Υπόταξη περκοειδείς (Percoidea). Η υπόταξη αυτή είναι και η βασική βάσει της οποίας έγινε η ταξινόμηση των συγγενών υποτάξεων στη τάξη των Περκόμορφων. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι οικογένειες καραγγίδες, κεντραρχίδες, κιχλίδες, λουτιανίδες, μουλλίδες ή μυλλίδες, περκίδες σερανίδες, σκιαινίδες, σπαρίδες, και χαιτοδοντίδες.
 8. Υπόταξη σκομβροειδείς (Scombroidea). Αυτή περιλαμβάνει πέντε οικογένειες, τις θυννίδες, ιστιοφορίδες, μακαιρίδες, ξιφίδες ή ξιφιίδες και σκομβρίδες.
 9. Υπόταξη Τραχινοειδείς (Trachinoidea). Αυτή περιλαμβάνει δύο μόνο οικογένειες τις ουρανοσκοπίδες και τραχινίδες.

Σημείωση

Επεξεργασία
 1. Η παραπάνω ταξινόμηση των υποτάξεων και των υπαγομένων σε αυτές οικογενειών ψαριών βασίστηκε στον «Πίνακα ταξινόμησης του ζωικού βασιλείου» (1966), όπως αυτός περιλήφθηκε και στην εγκυκλοπαίδεια Ο Κόσμος των Φυτών και των Ζώων.
 2. Επίσης οι αναφερόμενες υποτάξεις δεν είναι όλες, αλλά μόνο οι σημαντικότερες. Σε νεότερες της παραπάνω ταξινομήσεις, πιθανόν οι υποτάξεις να αλλάζουν ή να συμπτύσσονται ή αντίθετα να διαχωρίζονται με τις υπαγόμενες σε αυτές οικογένειες, πλην όμως τα υφιστάμενα ονόματα των τελευταίων δεν αλλάζουν.


 • Εγκυκλοπαίδεια Ο Κόσμος των Φυτών και των Ζώων
 • Β.Γ. Κιόρτσης: Πίνακας ταξινομήσεως του ζωικού βασιλείου, Αθήναι 1966