Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της Ιταλίας

Οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της Ιταλίας είναι λευκού χρώματος με μαύρα γράμματα και αριθμούς. Η σημερινή αρίθμηση χρησιμοποιείται από το 1994 και από το 1999 οι πινακίδες είναι «ευρωπαϊκού τύπου». Στη Ιταλία οι πινακίδες εκδίδονται κατά επαρχία της χώρας και είναι της μορφής ΑΑ 000ΑΑ. Τα δύο πρώτα γράμματα δηλώνουν τον τόπο έκδοσης, για τη Ρώμη χρησιμοποιείται ολόκληρη η λέξη (Roma), ακολουθούν τρεις αριθμοί και δύο γράμματα.

Ιταλική πινακίδα αυτοκινήτου
1994-1999
1985-1994
1976-1985

Κατάλογος ιταλικών πινακίδωνΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία