Πιστωτική κάρτα

κάρτα πληρωμής

Μια πιστωτική κάρτα διαφέρει από μια κάρτα ανάληψης μετρητών. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν νόμισμα από τον ιδιοκτήτη της κάρτας. 

  • Σε μια χρεωστική κάρτα υπάρχουν τα χρήματα σε έναν συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό.
  • Σε μια πιστωτική κάρτα υπάρχει ένας τρίτος (τράπεζα ή πιστωτικός οργανισμός), που πληρώνει τον πωλητή και τα χρήματα εισπράττονται αργότερα από τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρέωση της κάρτας μεταθέτει την πληρωμή από τον αγοραστή σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία.
    Παράδειγμα πρόσθιου τμήματος τυπικής πιστωτικής κάρτας: 1. Όνομα Τράπεζας 2. Μεταλλική ηλεκτρονική επαφή 3. Σήμα Τράπεζας 4. Αριθμός κάρτας 4Χ4=16 ψηφία 5. Σήμα είδους κάρτας 6. Μήνας/έτος λήξης 7. Όνομα ιδιοκτήτη

Πιστωτικές κάρτες Business

Επεξεργασία

Πιστωτικές κάρτες Business ονομάζονται οι εξειδικευμένες πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται στο όνομα των καταχωρημένων επιχειρήσεων και συνήθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Η χρήση τους έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1998 στην Αμερική, για παράδειγμα, το 37% των μικρών επιχειρήσεων ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε πιστωτική κάρτα. Το 2009, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε 64%.

Οι πιστωτικές κάρτες Business προσφέρουν μια σειρά από χαρακτηριστικά ειδικά για τις επιχειρήσεις. Συχνά προσφέρουν ειδικές ανταμοιβές σε τομείς όπως στη ναυτιλία, στις προμήθειες γραφείων, στα ταξίδια και στην τεχνολογία των επιχειρήσεων.

Οι πιστωτικές κάρτες Business προσφέρονται από σχεδόν όλους τους μεγάλους εκδότες καρτών—όπως η American Express, η Visa και η MasterCard εκτός από τις τοπικές τράπεζες.