Το πλάσμα αίματος είναι υποκίτρινο υγρό που αποτελεί τη βάση του συνδετικού ιστού του κυκλοφορικού συστήματος, ως άμορφο συστατικό, "υδαρή μήτρα", του αίματος. Το χρώμα του οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο παραπροϊόν αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης που ονομάζεται χολερυθρίνη.

Σύσταση πλάσματοςΕπεξεργασία

Το πλάσμα, δηλαδή το υγρό τμήμα του αίματος, αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό οργανικών και ανόργανων ουσιών, διαλυτών στο νερό. Το πλάσμα περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες πλάσματος, νερό κατά 93% περίπου του βάρους του πλάσματος, και διάφορους ηλεκτρολύτες.

Οι πρωτεΐνες αποτελούν το κύριο συστατικό του πλάσματος, τουλάχιστον από άποψης βάρους και μπορούν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με ορισμένες χημικές και φυσικές αντιδράσεις τους, σε τρεις γενικές κατηγορίες: τις λευκωματίνες, τις σφαιρίνες και το ινωδογόνο. Οι λευκωματίνες και οι σφαιρίνες ενεργούν ως εξουδετερωτές ιόντων υδρογόνου, δεσμεύουν και μεταφέρουν άλλα συστατικά του πλάσματος (λιπίδια, ορμόνες, βιταμίνες, μέταλλα, κλπ), δρουν ως παράγοντες πήξης, ένζυμα ή πρόδρομοι ενζύμων, ορμόνες και αντισώματα. Το ινωδογόνο εξυπηρετεί στην πήξη του αίματος

Στις θρεπτικές ουσίες του πλάσματος ανήκει η γλυκόζη και άλλοι υδατάνθρακες, αμινοξέα και λιπίδια, χοληστερόλη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Στο πλάσμα περιέχονται και διάφορα παραπροϊόντα του μεταβολισμού όπως ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ και χολερυθρίνη.

Το νερό αποτελεί το μέσο μεταφοράς όλων των άλλων συστατικών.

Το πλάσμα περιέχει και διάφορα αέρια, όπως οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελούν παραπροϊόντα του μεταβολισμού.

Εκτός από τις οργανικές διαλυτές ουσίες, δηλαδή τις πρωτεΐνες, τις θρεπτικές ουσίες και τα μεταβολικά παραπροϊόντα , το πλάσμα περιέχει ποικιλία μεταλλικών ηλεκτρολυτών (νάτριο, κάλιο, ασβέστιο κ.λπ.) που διατηρούν το νερό στον εξωκυττάριο χώρο, ενεργούν ως εξουδετερωτές ιόντων υδρογόνου, καθορίζουν τη διεγερσιμότητα της μεμβράνης και συμμετέχουν στην πήξη του αίματος.

Τα κύτταρα του αίματοςΕπεξεργασία

Στο πλάσμα περιέχονται (αιωρούνται) τρεις τύποι κυττάρων, καλούμενα στο σύνολό τους αιμοσφαίρια, που αποτελούν και το 45% του συνολικού όγκου του αίματος. Αυτά είναι:
α) τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα
β) τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και
γ) θραύσματα κυττάρων ή αιμοπετάλια, ή θρομβοκύτταρα.

Τα παραπάνω αποτελούν χρήσιμες ουσίες που βοηθούν στην οξυγόνωση και στην άμυνα του οργανισμού. Δίνουν οξυγόνο στα διάφορα κύτταρα και αποβάλουν εξ αυτών το διοξείδιο του άνθρακα και άλλες άχρηστες ουσίες που έχουν αποβληθεί από τα κύτταρα και πρέπει να απομακρυνθούν από τον οργανισμό.[1]

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Βιολογία Α' Γυμνασίου Σελίδες 61-79 (pdf)

2. [Φυσιολογία του Ανθρώπου, τόμος Ι]