Στα δίκτυα υπολογιστών, ένα πλαίσιο δεδομένων (data frame) είναι μια ψηφιακή μονάδα μετάδοσης δεδομένων δηλαδή μια ακολουθία των bits που καθιστούν δυνατή για τον δέκτη να βρει την αρχή και το τέλος της ροή των συμβόλων ή bits. Εάν ένας δέκτης είναι συνδεδεμένος με το σύστημα μετάδοσης κατά την διάρκεια της μεταφοράς ενός πλαισίου, αγνοεί τα δεδομένα μέχρι να εντοπίσει ένα νέο πλαίσιο.

Σε δίκτυα υπολογιστών, ένα πλαίσιο παράγεται στο επίπεδο δικτύου του μοντέλου OSI. [1] Το πλαίσιο είναι "η μονάδα της μετάδοσης προς το επιπέδου γραμμής , και αποτελείται από μια επικεφαλίδα-header που ακολουθείται από ένα πακέτο." [2] Παραδείγματα είναι τα πλαίσια του Ethernet (το πολύ 1500 byte), του PPP και του V.42 (modem).

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με την τεχνική της πολυπλεξίας (TDM) και την τεχνική των χρονοθυρίδων πολλαπλής πρόσβασης (TDMA), ένα πλαίσιο που είναι μια κυκλικά επαναλαμβανόμενο μπλοκ δεδομένων αποστέλλεται κατά την διάρκεια ενός διαθέσιμου χρόνου, προς κάθε λογικό κανάλι TDM ή TDMA πομπού. Σε αυτό συνίσταται, ένα πλαίσιο που είναι συνήθως μία οντότητα στο φυσικό επίπεδο. Παραδείγματα TDM εφαρμογής είναι SONET / SDH και της μεταγωγής κυκλώματος ISDN B-channel. TDMA παραδείγματα είναι το 2G και 3G κυκλωματικού κυψελοειδούς υπηρεσίες φωνής. Το πλαίσιο είναι επίσης μια οντότητα για τον χρόνο-αμφίδρομη διαίρεση, όπου το κινητό τερματικό μπορεί να διαβιβάζει κατά τη διάρκεια ορισμένων timeslots και να λαμβάνουν κατά τη διάρκεια άλλων.