Άνοιγμα κυρίου μενού
Αναπαράσταση ενός βακτηρίου που περιέχει τρία πλασμίδιο

Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA, το μέγεθος των οποίων ποικίλλει, που εντοπίζονται σε πολλά βακτήρια και περιέχουν μικρό ποσοστό της γενετικής πληροφορίας του κυττάρου (1 -2 %). Ο όρος πλασμίδιο εισήχθη από τον Αμερικανό μοριακό βιολόγο Joshua Lederberg το 1952. Ένα βακτήριο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πλασμίδια, συνήθως 2-50 αντίγραφα ανά κύτταρο, τα οποία πολλαπλασιαζονται ανεξάρτητα απο το κύριο βακτηριακό μόριο DNA. Συνεπώς, τα πλασμίδια αποτελούν εξωχρωμοσωμικό γενετικό υλικό και μαζί με τα βακτηριακά χρωμοσώματα, συγκροτούν το βακτηριακό γένωμα. Μεταξύ των γονιδίων που περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο. Τα πλασμίδια έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους όσο και με το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου, καθώς και να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο. Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζουν το βακτήριο στο οποίο εισέρχονται και του προσδίδουν καινούργιες ιδιότητες. Τα πλασμίδια αποτελούν πολύτιμο εργαλείο των τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλωνοποίηση γονιδίων για την παραγωγή σημαντικών πρωτεϊνών, όπως της ινσουλίνης. Πολυτιμο εργαλείο στη Γενετική Μηχανική αποτελεί το πλασμίδιο Ti (Tumor inducing factor),που βρίσκεται στο βακτήριο Agrobacterium tumefaciens.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία