Οι Πλατυέλμινθες [πλατύς + έλμινθας(=σκουλήκι)] είναι ατελή αμφισυμμετρικά σκωληκόμορφα ασπόνδυλα ζώα. Τα περισσότερα είδη ζουν παρασιτικά, αν και υπάρχουν είδη που ζουν ελεύθερα και ετεροτρεφόμενα. Τέτοια είδη συναντώνται στη θάλασσα και σχεδόν σε όλους τους βιότοπους του γλυκού νερού.Επίσης είναι ερμαφρόδιτα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη γονιμότητα.

Πλατυέλμινθες (Platyhelminthes)
Pseudobiceros bedfordi
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Υποβασίλειο: Ευμετάζωα (Eumetazoa)
Υπερσυνομοταξία: Πλατύζωα (Platyzoa)
Συνομοταξία: Πλατυέλμινθες (Platyhelminthes)
Gegenbaur, 1859
Ομοταξίες

Monogenea
Trematoda
Cestoda
Turbellaria

Οι Πλατυέλμινθες υποδιαιρούνται σε τέσσερις κλάσεις: Τους στροβιλιστικούς, τους μονογενέους, τους τρηματώδεις και τους κεστώδεις. Οι τρεις τελευταίες κλάσεις αποτελούν παρασιτικούς οργανισμούς και εντάσσονται επίσης στην κλάση Νεοδέρματα. Η κλάση των στροβιλίσκων περιλαμβάνει όλους τους ελεύθερους Πλατυέλμινθες.

  • Είναι αμφίπλευρα και έχουν έναν κύριο σάκο καθώς και μια κύρια κατεύθυνση κίνησης.
  • Αυτό οδηγεί στη δημιουργία ενός κεφαλιού, όπου συγκεντρώνονται τα νευρικά κύτταρα και δημιουργούν το εγκεφαλικό γάγγλιο(δηλαδή τον "εγκέφαλο")
  • Κατά την εμβρυακή ανάπτυξη δημιουργείται μια τρίτη στρώση κυττάρων (σε αντίθεση με λιγότερο πολύπλοκα κατασκευασμένους οργανισμούς), το μεσόδερμα, που εξασφαλίζει την ανάπτυξη πολύπλοκων οργάνων καθώς και πραγματικών μυικών ιστών.

Περίβλημα

Επεξεργασία

Η Επιδερμίδα των Πλατυελμίνθων είναι πλούσια σε αδένες και στα αρχικά στάδια ζωής περιβάλλεται από βλεφαρίδες.