Ένα πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) είναι ένα τυπικό, κοινωνικοτεχνικό, οργανωτικό σύστημα σχεδιασμένο για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή πληροφοριών. Από κοινωνικοτεχνική άποψη, τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία: έργο, άνθρωποι, δομή (ή ρόλοι) και τεχνολογία. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να οριστούν ως μια ολοκλήρωση στοιχείων για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών, τη συμβολή στη γνώση, καθώς και για ψηφιακά προϊόντα που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων.[1][2] [3]

Ένα πληροφοριακό σύστημα υπολογιστή είναι ένα σύστημα που αποτελείται από άτομα και υπολογιστές που επεξεργάζονται ή ερμηνεύουν πληροφορίες. [4] [5] Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές για να αναφέρεται απλώς σε ένα σύστημα υπολογιστή με εγκατεστημένο λογισμικό.

Τα «Πληροφοριακά Συστήματα» είναι επίσης μια ακαδημαϊκή επιτόπια μελέτη σχετικά με συστήματα με ειδική αναφορά στις πληροφορίες και στα συμπληρωματικά δίκτυα υλικού και λογισμικού υπολογιστών που χρησιμοποιούν άνθρωποι και οργανισμοί για τη συλλογή, φιλτράρισμα, επεξεργασία, δημιουργία και επίσης διανομή δεδομένων . [6] Δίνεται έμφαση σε ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει οριστικό όριο, χρήστες, επεξεργαστές, αποθήκευση, εισόδους, εξόδους και τα προαναφερθέντα δίκτυα επικοινωνίας. [7]

Σε πολλούς οργανισμούς, το τμήμα ή η μονάδα που είναι υπεύθυνη για τα πληροφοριακά συστήματα και την επεξεργασία δεδομένων είναι γνωστή ως « υπηρεσίες πληροφοριών ». [8] [9] [10] [11]

Οποιοδήποτε συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα στοχεύει στην υποστήριξη λειτουργιών, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων . [12] [13] Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με αυτήν την τεχνολογία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών. [14]

Ορισμένοι συγγραφείς κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ συστημάτων πληροφοριών, συστημάτων υπολογιστών και επιχειρηματικών διαδικασιών . Τα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν συνήθως ένα στοιχείο ΤΠΕ, αλλά δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τις ΤΠΕ, εστιάζοντας αντ' αυτού στην τελική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών . Τα πληροφοριακά συστήματα είναι επίσης διαφορετικά από τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. [15]

Ο Alter [16] [17] υποστηρίζει τα πλεονεκτήματα της θεώρησης ενός πληροφοριακού συστήματος ως ενός ειδικού τύπου συστήματος εργασίας . Ένα σύστημα εργασίας είναι ένα σύστημα στο οποίο άνθρωποι ή μηχανές εκτελούν διαδικασίες και δραστηριότητες χρησιμοποιώντας πόρους για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών για τους πελάτες. Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα εργασίας του οποίου οι δραστηριότητες είναι αφιερωμένες στη σύλληψη, μετάδοση, αποθήκευση, ανάκτηση, χειρισμό και εμφάνιση πληροφοριών. [18]

Ως εκ τούτου, τα συστήματα πληροφοριών αλληλεπιδρούν με συστήματα δεδομένων αφενός και συστήματα δραστηριοτήτων αφετέρου. [19] Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι μια μορφή συστήματος επικοινωνίας στο οποίο τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν και επεξεργάζονται ως μια μορφή κοινωνικής μνήμης. Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί επίσης να θεωρηθεί μια ημι- τυπική γλώσσα που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τη δράση του ανθρώπου.

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι το κύριο επίκεντρο της μελέτης για την οργανωτική πληροφορική . [20]

Τύποι πληροφορικών συστημάτων Επεξεργασία

Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών

– Συναλλαγές: Παραγγελίες, παραλαβές, πωλήσεις

– Παροχή γρήγορα και έγκαιρα ακριβών πληροφοριών βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης του Οργανισμού ή της Επιχείρησης

– Τυπικά συστήματα: Διαχείριση αποθήκης, επεξεργασία λογιστικών εφαρμογών, διαχείριση μιας βιβλιοθήκης

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

– Υποστήριξη στις δραστηριότητες διαχείρισης, ανάληψης και λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση του Οργανισμού

– Αναφορές, διαγράμματα, πίνακες, κ.λ.π

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

– Αξιοποιούν δεδομένα

– Βοηθούν στην επίλυση μη δομημένων προβλημάτων που εμφανίζονται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας

– Είναι εύκολα στη χρήση για ανθρώπους που δε γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ

Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων

– Χειρογραφικη μέθοδος

– Μηχανική μέθοδος

– Ηλεκτρονική μέθοδος

Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων

– Επεξεργασία δεδομένων αποθηκευμένων σε διάφορα μέσα (ήχος, κείμενο, φωνή, video)

– Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων είναι ωθούμενη από την τεχνολογία και όχι από τις εφαρμογές

Έμπειρα Συστήματα

– Στηρίζονται στην προσπάθεια άντλησης γνώσης από την εμπειρία και τη δεξιοτεχνία ενός ή περισσότερων εμπειρογνωμόνων ενός γνωστικού χώρου

– Σκοπός τους είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων

– Έχουν ικανότητα για αιτιολόγηση της πορείας που ακολούθησαν προκειμένου να φτάσουν στην απάντηση

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

– Ειναι Ικανά να λαμβάνουν συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα από εξωτερικές πηγές και να τα επεξεργάζονται ώστε να μπορούν να επηρεάσουν τις πηγές των δεδομένων

– Οι επεξεργασίες του συστήματος πρέπει να γίνονται στον μικρό χρονικό διάστημα

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Piccoli, Gabriele· Pigni, Federico (Ιουλίου 2018). Information systems for managers: with cases (4.0 έκδοση). Prospect Press. σελ. 28. ISBN 978-1-943153-50-3. Ανακτήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2018. 
 2. O’Hara, Margaret; Watson, Richard; Cavan, Bruce (1999). «Managing the three levels of change». Information Systems Management 16 (3): 64. doi:10.1201/1078/43197.16.3.19990601/31317.9. https://www.researchgate.net/publication/220630523. Ανακτήθηκε στις 25 November 2018. 
 3. «Information Systems». 12 Νοεμβρίου 2020. 
 4. «information system». BusinessDictionary.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Αυγούστου 2020. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2022. 
 5. «Information Systems». Principia Cybernetica Web. 
 6. «Information Technology vs Information Systems: What's The Difference?». CityU of Seattle (στα Αγγλικά). 16 Ιανουαρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2021. 
 7. Jessup, Leonard M.; Joseph S. Valacich (2008). Information Systems Today (3rd ed.). Pearson Publishing. Glossary p. 416
 8. «What is Information Systems or Information Services (IS)?». Definition from Techopedia. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2021. 
 9. «What is IS (information system or information services)?». WhatIs.com. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2021. 
 10. «Information Services». Directory. Australian Government. 2 Ιουνίου 2017. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Μαρτίου 2022. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2021. 
 11. «Information Services». Ramsey County. 12 Σεπτεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2021. 
 12. Bulgacs, Simon (2013). «The first phase of creating a standardised international innovative technological implementation framework/Software application». International Journal of Business and Systems Research 7 (3): 250. doi:10.1504/IJBSR.2013.055312. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=55312. Ανακτήθηκε στις 2015-11-02. 
 13. «SEI Report, "Glossary"». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Ανακτήθηκε στις 2 Απριλίου 2013. 
 14. Kroenke, D M. (2008). Experiencing MIS. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ
 15. O'Brien, J A. (2003). Introduction to information systems: essentials for the e-business enterprise. McGraw-Hill, Boston, MA
 16. Alter, S. (2003) "18 Reasons Why IT-Reliant Work Systems Should Replace 'The IT Artifact' as the Core Subject Matter of the IS Field," Communications of the Association for Information Systems, 12(23), Oct., pp. 365–394, http://aisel.aisnet.org/cais/vol12/iss1/23/
 17. Alter, S (2013). «Work System Theory: Overview of Core Concepts, Extensions, and Challenges for the Future». Journal of the Association for Information Systems 14 (2): 72–121. doi:10.17705/1jais.00323. https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=at. 
 18. Alter, S. (2006) The Work System Method: Connecting People, Processes, and IT for Business Results. Works System Press, CA
 19. Bacon, C. James; Fitzgerald, Brian (2001-04-01). «A systemic framework for the field of information systems». ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems 32 (2): 46–67. doi:10.1145/506732.506738. ISSN 0095-0033. https://doi.org/10.1145/506732.506738. 
 20. Beynon-Davies P. (2009). Business Information Systems. Palgrave, Basingstoke

Περαιτέρω ανάγνωση Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία