Όπως είναι γνωστό η επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας συνδέεται άμεσα με την επαφή, ανάκτηση και επεξεργασία πληροφοριών αλλά και υλικού. Σε μια βιβλιοθήκη, σαφώς πέρα από το διαδίκτυο το οποίο παρουσιάζει πολυποίκιλες πληροφορίες και έχει γίνει πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο αναζήτησης, οι βασικές πηγές που χρησιμοποιούνται μπορούν να είναι διαφόρων ειδών όπως (βιβλία, έντυπα κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, μια πληροφοριακή πηγή: Είναι οποιοδήποτε υλικό - τεκμήριο το οποίο βρίσκεται στο φυσικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης (ράφια) και χρησιμοποιείται για να απαντηθούν ερωτήματα των χρηστών και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Κατηγορίες

Επεξεργασία

Οι πληροφοριακές πηγές χωρίζονται με βάση τις πληροφορίες των τεκμηρίων σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς.

Πρωτογενείς

Επεξεργασία

Είναι οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια ενέργεια (αλλαγή επεξεργασία κλπ) από κάποιο άτομο ή ομάδα. Οι πρωτογενείς πληροφορίες είναι συνήθως οι πιο επίκαιρες σε μια βιβλιοθήκη και μπορούν να είναι: (ένα βιβλίο, περιοδικό, άρθρο μια μονογραφία, αναφορά, διατριβή, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία, φωτογραφίες, ημερολόγια, στατιστικές κλπ). Χαρακτηριστικό αυτών των πηγών είναι ότι αποτελούν κάτι πρωτότυπο όπως π.χ. βιώματα-προσωπικές εμπειρίες, και τα περιεχόμενα είναι ακριβή.

Δευτερογενείς

Επεξεργασία

Οι δευτερογενείς πηγές παρέχουν πληροφορίες για πρωτογενείς πηγές ή για πρωτότυπες πληροφορίες που έχουν τροποποιηθεί με στόχο να διευκολύνουν κάποιο συγκεκριμένο κοινό ή σκοπό. Οι δευτερογενείς πηγές αναλύουν, κάνουν κριτική ή επαναδιατυπώνουν πληροφορίες από τις πρωτογενείς πηγές ή άλλες δευτερογενείς πηγές. Τέτοιου είδους πηγές είναι: οι βιβλιογραφίες, οι επιτομές το ευρετήριο, διάφορα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά κλπ.

Τριτογενείς

Επεξεργασία

Τέλος, οι τριτογενείς πηγές πληροφόρησης περιέχουν πληροφορίες που προκύπτουν από τον συνδυασμό πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και έχουν δημιουργηθεί με στόχο να καλύψουν ειδικές ανάγκες αλλά ταυτόχρονα μπορεί να απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό. Σε αυτή την κατηγορία πηγών ανήκουν: οι εγκυκλοπαίδειες, τα θεματικά λεξικά αφού παρέχουν ερμηνεία συγκεκριμένων όρων που αφορούν μια πιο συγκεκριμένη κατηγορία, τα αλμανάκ' κλπ.