Επειδή κατά τον Κ.Ι.Ν.Δ. πλοίο θεωρείται κάθε σκάφος που κινείται αυτοδύναμα και έχει άνω των 10 κόρων χωρητικότητα, διάκριση που δεν επαναλαμβάνεται στον Κ.Δ.Ν.Δ. ως πλοιάριο (boat) χαρακτηρίζεται κάθε σκάφος που έναι κάτω των 10 κόρων χωρητικότητας.

Τέτοια σκάφη "πλοιάρια" διακρίνονται σε διάφορες επιμέρους κατηγορίες όπως σκάφη αγώνων (racing yachts), αλιευτικα (fishing boats), ιστιοπλοϊκά (racing yachts), και βοηθητικών υπηρεσιών (service boats), όπως πλοηγίδες (pilot boats) κ.λπ.