Πλουτώνιο-241

ισότοπο του πλουτωνίου
Πλουτώνιο-241
Γενικά
Όνομα, Σύμβολο Πλουτώνιο-241,241Pu
Νετρόνια 147
Πρωτόνια 94
Πληροφορίες νουκλεϊδίου
Αφθονία στη φύση 0% (τεχνητό)
Ημιζωή 14 χρόνια
Προϊόντα διάσπασης 241Am

Το πλουτώνιο-241 είναι ένα ισότοπο του πλουτωνίου παραγόμενο με σύλληψη ενός νετρονίου από το πλουτώνιο-240. Όπως το πλουτώνιο-239 αλλά σε αντίθεση με το πλουτώνιο-240, το 241Pu είναι σχάσιμο, με διατομή σύλληψης νετρονίων 1/3 καλύτερη από αυτήν του 239Pu, και παρόμοια πιθανότητα σχάσης από απορρόφηση νετρονίων, περίπου 73%. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται σχάση, το 241Pu παράγει πλουτώνιο-242. Σε γενικές γραμμές, τα ισότοπα με περιττό μαζικό αριθμό είναι και πιο πιθανό να απορροφήσουν ένα νετρόνιο, και περισσότερο επιρρεπή στην σχάση από την απορρόφηση νετρονίων, από τα ισότοπα με άρτιο μαζικό αριθμό.

Διάσπαση στο αμερίκιοΕπεξεργασία

Το 241Pu έχει διάρκεια ημιζωής 14 χρόνων, που αντιστοιχεί σε διάσπαση της τάξης του 5% των πυρηνών του Pu-241 ανά περίοδο ενός έτους. Στο πλέον αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο που περιμένει πριν από την επανεπεξεργασία, το μεγαλύτερο μέρος του 241Pu διασπάται σε αμερίκιο-241, το οποίο είναι μη σχάσιμο (παρόλο που μπορεί να υποστεί σχάση από ταχέα νετρόνια) και είναι πομπός άλφα σωματιδίων με διάρκεια ημιζωής 432 έτη, και αποτελεί έτσι μια σημαντική συμβολή στη ραδιενέργεια των πυρηνικών αποβλήτων μιας κλίμακας εκατοντάδων ή χιλιάδων χρονών.