Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου

Το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Α. Παπανδρέου δημιουργήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 1989 (ΦΕΚ: Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 258, 14/4/1989) ως κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.[1] Eδρεύει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στον Κεραμεικό, στην οδό Πειραιώς 83 και Σαλαμίνος, διοικείται από 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Πολιτισμού.

Κύριοι σκοποί του Ιδρύματος είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα της ζωής και του έργου του Γεωργίου Α. Παπανδρέου ως πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού άνδρα, καθώς επίσης και η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, της κληρονομιάς και των αρχών που εκπροσωπούσε, ιδιαίτερα σε θέματα Πολιτισμού και Παιδείας.

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που συγκροτήθηκε το 1989, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων:[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. http://www.gpf.gr/
  2. Τα Νέα 19/4/1989