Ο Πολέμαρχος είναι ένα πρόσωπο με εξουσία που έχει τον στρατιωτικό έλεγχο σε μια υποεθνική περιοχή λόγω της αφοσίωσης σε αυτόν στρατιωτικών δυνάμεων και όχι στην κεντρική εξουσία.

Ο όρος μπορεί επίσης να σημαίνει κάποιον που ενστερνίζεται την ιδέα ότι ο πόλεμος είναι αναγκαίος, και έχει τα μέσα και την εξουσία να διεξάγει πόλεμο.

Η λέξη επίσης την υποδηλώνει ότι το πρόσωπο κατέχει πολύ περισσότερη ισχύ από αυτήν του επίσημου τίτλου ή του βαθμού (αν υπάρχει) που τον νομιμοποιεί να την ασκήσει.

Στην περίοδο του φεουδαλισμού, αντίθετα, ο τοπικός στρατιωτικός ηγέτης μπορούσε να απολαμβάνει μια μεγάλη αυτονομία και προσωπικό στρατό, αλλά ακόμα αντλούσε την νομιμοποίησή του από την τυπική υποταγή του στην κεντρική εξουσία.

Ο Πολέμαρχος ήταν και ο αδερφός του ρήτορα Λυσία μαζί με τον Ευθυδημο, πατέρας τους ο Κέφαλος ο Συρακοσιος