Στην θεολογία, ως πολυθεϊσμός ή πολυθεΐα (πολλοί+θεός) ορίζεται ως η πίστη σε πολλούς θεούς, σε αντίθεση με τον μονοθεϊσμό. Στα πολυθεϊστικά ανήκουν η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, η Ρωμαϊκή θρησκεία, ο Σιντοϊσμός, ο Ινδουισμός Παγανισμός κ.α.

Ο πολυθεϊσμός συγγενεύει με τον παγανισμό και τον παμψυχισμό, σύμφωνα με τους οποίους καθετί στη φύση έχει κάποια θεότητα που το προστατεύει. Σύμφωνα με μερικές ερμηνείες η διάκριση του πολυθεϊσμού και του μονοθεϊσμού βρίσκεται στον τρόπο αντίληψης του θείου στοιχείου, αν κάθε έκφανσή του χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, οπότε υπάρχουν πολλές θεότητες, ή αν όλες οι εκφάνσεις του θείου χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία οντότητα, οπότε υπάρχει ένας θεός.

Στους πρώτους αρχαίους πολιτισμούς η κάθε πόλη είχε και ένα θεό προστάτη, όπως το ίδιο συνέβαινε και σε κάθε άρχοντα και κάθε οικογένεια. Κάθε φορά που μία πόλη κατακτούσε μια άλλη τότε επέβαλλε σε αυτή και τη δική της θεότητα. Παρ' όλα αυτά, στις διάφορες περιοχές του κόσμου άρχισαν να λατρεύονται πολλές θεότητες ταυτόχρονα. Γενικά ο πολυθεϊσμός έχει τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή σε κάθε περιοχή του κόσμου λατρεύονται και διαφορετικές θεότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έννοιες, θέματα, κοινωνίες και μορφές ζωής της συγκεκριμένης περιοχής. Έντονο κείμενο

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Λεξιλογικός ορισμός του πολυθεϊσμός στο Βικιλεξικό
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Deities στο Wikimedia Commons