Πολυμέσα Επεξεργασία

Τα πολυμέσα (Multimedia) είναι η χρήση πολλών μορφών δεδομένων, όπως κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο, για την επικοινωνία πληροφοριών. Η έννοια των πολυμέσων ενώνει τομείς από πέντε διαφορετικές βιομηχανίες: πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικές εκδόσεις, audio-video παραγωγή, καθώς και τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Οι αισθήσεις μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Τα πολυμέσα χρησιμοποιούν πολλαπλές αισθήσεις για να παρέχουν μια πλούσια και ολοκληρωμένη εμπειρία. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή ψηφιακής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ένα θέμα.

Τα πολυμέσα χρησιμοποιούν κανάλια επικοινωνίας για να μεταφέρουν πληροφορίες από τη μια πλευρά στην άλλη. Τα κοινά κανάλια επικοινωνίας πολυμέσων περιλαμβάνουν τον υπολογιστή, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα.

Ένα μέσο είναι ένας τρόπος παρουσίασης πληροφοριών. Τα κοινά μέσα πολυμέσων περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και animation.

Ένα σύστημα πολυμέσων είναι ένα σύστημα που μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες με πολλούς τρόπους αναπαράστασης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μορφές κωδικοποίησης για να παρουσιάσει πληροφορίες, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και animation.[1]

Υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις σχετικά με το τι είναι πολυμέσα. Ορισμένοι ορισμοί περιλαμβάνουν:

  • "Ο όρος «πολυμέσα» δηλώνει τη χρήση πολλών μέσων (media) για την παρουσίαση πληροφορίας." (Mark Elsom-Cook, 2001)
  • "Μια ηλεκτρονική παρουσίαση, συνήθως διαδραστική/διαλογική (interactive), που συνδυάζει πολλαπλά μέσα (media) όπως κείμενο, εικόνα, ήχο, κινούμενα γραφικά (σχεδιοκίνηση) και βίντεο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή." (Stephen McGloughlin, 2001)
  • "Πολυμέσα στο χώρο της τεχνολογίας πληροφορίας σημαίνει «πολλαπλοί μεσολαβητές» μεταξύ της πηγής και του παραλήπτη της πληροφορίας ή «πολλαπλά μέσα» μέσω των οποίων η πληροφορία οργανώνεται, αποθηκεύεται, μεταδίδεται, παρουσιάζεται ή γίνεται αντιληπτή."[2]

Πολυμέσα και Streaming Επεξεργασία

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία του streaming έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων, επιτρέποντας την πραγματικότητα παρακολούθησης βίντεο και ήχου χωρίς την ανάγκη προηγούμενης λήψης του περιεχομένου. Αυτή η εξέλιξη έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πολυμέσα, καθιστώντας πλατφόρμες streaming όπως για παράδειγμα το Netflix, Spotify, YouTube, και TikTok κεντρικούς παράγοντες στην πολυμεσική εμπειρία.

Συμπερασματικά: Τα πολυμέσα είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Η κατανόηση των βασικών αρχών των πολυμέσων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη χρήση επιτυχημένων εφαρμογών.

Εφαρμογές Πολυμέσων Επεξεργασία

Τα είδη εφαρμογών πολυμέσων είναι τα εξής :

  • Εφαρμογή Απλών Πολυμέσων (Multimedia). Χρησιμοποιεί μεν πολυμέσα για την παρουσίαση της πληροφορίας, αλλά δεν υπάρχει κανενός είδους αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρήστη και την εφαρμογή. Ο χρήστης, ή ο θεατής, βρίσκεται απλά σε μια παθητική θέση παρακολούθησης της πληροφορίας, η οποία προβάλλεται με γραμμικό (συνεχή) τρόπο. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διαφήμιση.
  • Εφαρμογή Διαλογικών Πολυμέσων (Interactive Multimedia). Χρησιμοποιεί αλληλεπίδραση (interaction) με τον χρήστη, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η εφαρμογή και να μην είναι έτσι συνεχής η ροή της.
  • Εφαρμογή Υπερμέσων (Hypermedia). Έχει πολύ έντονη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και μόνο οι επιλογές του χρήστη είναι εκείνες που καθοδηγούν την εφαρμογή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλος βαθμός διαλογικότητας μεταξύ χρήστη-εφαρμογής.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Καλαφατέλη, Μαγδαληνή. (2007). Τα Πολυμέσα. Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Μεσολόγγι). Ανακτήθηκε από [1]. Σελ. 10.
  2. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Νικολάου Σπύρος. «Τεχνολογία Πολυμέσων». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη 2015, σελ. 26-30. PDF