Πουρίνη

μία από τους δύο τύπους βάσεων, ετεροκυκλικής αρωματικής οργανικής ένωσης, που βρίσκονται στα νουκλεινικά οξέα και έχουν δομή διπλού δακτυλίου, όπως είναι η αδενίνη και η γουανίνη
(Ανακατεύθυνση από Πουρίνες)

Η πουρίνη είναι μία από τους δύο τύπους βάσεων, ετεροκυκλικής αρωματικής οργανικής ένωσης, που βρίσκονται στα νουκλεϊκά οξέα και έχουν δομή διπλού δακτυλίου, όπως είναι η αδενίνη και η γουανίνη.

Xημική δομή της αδενίνης
Χημική δομή γουανίνης

Οι πουρίνες σχηματίζουν πάντα ζεύγη με τις πυριμιδίνες στους δύο κλώνους του DNA, εξασφαλίζοντας έτσι ένα μόριο με παράλληλες πλευρές. Οι πουρίνες προκύπτουν από τη συνένωση ενός πυριμιδινικού δακτυλίου και ενός ιμιδαζολικού δακτυλίου.