Το πριγκιπάτο (αγγλικά: Princedom) είναι μοναρχικό φεουδαρχικό κυρίαρχο κράτος, που κυβερνάται από μονάρχη με τον τίτλο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας.

Με τον όρο Πριγκιπάτο (Principate) είναι επίσης γνωστό το πρώτο τμήμα της αυτοκρατορικής περιόδου του αρχαίου ρωμαϊκού κράτους, το οποίο ξεκίνησε με τη βασιλεία του Αυγούστου, αντικαθιστώντας τη φθαρμένη ρωμαϊκή ρεπούμπλικα, και ολοκληρώθηκε με τη βασιλεία του Διοκλητιανού, ο οποίος προέβη σε σημαντικές πολιτειακές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του αυτοκρατορικού συστήματος. Ο λατινικός όρος Princeps (Πρώτος Πολίτης), ο οποίος υποδήλωνε το άτυπο αυτοκρατορικό αξίωμα, μετετράπη κατά τον Μεσαίωνα στον τίτλο του πρίγκιπα.

Ευρωπαϊκά κράτη που φέρουν σήμερα την ονομασία του πριγκιπάτου είναι: