Πριγκιπάτο (αγγλικά: Princedom) είναι το μοναρχικό φεουδαρχικό κυρίαρχο κράτος, που κυβερνάται από μονάρχη με τον τίτλο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας.

Ευρωπαϊκά κράτη που φέρουν σήμερα την ονομασία του πριγκιπάτου είναι τα εξής: