Το πριγκιπάτο (αγγλικά: Princedom) είναι μοναρχικό φεουδαρχικό κυρίαρχο κράτος, το οποίο κυβερνάται από μονάρχη με τον τίτλο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας.

Ευρωπαϊκά κράτη που φέρουν σήμερα την ονομασία του πριγκιπάτου είναι τα εξής: