Η προΰπαρξη είναι η πεποίθηση ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή υπήρχε πριν από τη θνητή σύλληψη και ότι σε κάποια στιγμή πριν από τη γέννηση, εισέρχεται ή τοποθετείται στο σώμα. Οι έννοιες της προΰπαρξης μπορούν να περιλαμβάνουν είτε την πεποίθηση ότι η ψυχή δημιουργήθηκε κάποια στιγμή πριν από τη σύλληψη, είτε την πεποίθηση ότι η ψυχή είναι αιώνια. Εναλλακτικές πεποιθήσεις είναι ο τραντουσιανισμός (traducianism) και ο δημιουργισμός. Και οι δύο πνευματικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν, ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν υφίσταται μέχρι τη σύλληψη. Πρέπει να διαχωρίζεται από τον προσχηματισμό (preformation), που σχετίζεται με τη φυσική ύπαρξη και αφορά όλα τα όντα, ανθρώπινα και μη.

Η αρχαία ελληνική σκέψη και το Ισλάμ επιβεβαιώνουν την προΰπαρξη, αλλά γενικά απορρίπτεται από τον Χριστιανισμό.