Ο προοδευτισμός είναι η πολιτική ιδεολογική τάση που υποστηρίζει νέα μορφώματα στην πολιτική και κοινωνική οργάνωση.

Συνήθως αναφέρεται σε αντιδιαστολή με το συντηρητισμό. Γενικά οι προοδευτικοί δεν προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη ή ιδεολογία. Το ποιες ιδέες και πρακτικές είναι συντηρητικές και ποιες όχι, εξαρτάται κάθε φορά από τις ιδέες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή στην κοινωνία. Οι προοδευτικοί υποστηρίζουν ιδέες και θεσμούς που, κατά την άποψή τους, αποτελούν το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη μιας κοινωνίας.