Η προσβασιμότητα, με την έννοια που αναφέρεται εδώ, αφορά το σχεδιασμό προϊόντων, συσκευών, υπηρεσιών ή περιβαλλόντων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες.[1] Η έννοια του προσβάσιμου σχεδιασμού και της πρακτικής της προσβάσιμης ανάπτυξης εξασφαλίζει τόσο την «άμεση πρόσβαση» (δηλαδή χωρίς βοήθεια) όσο και την «έμμεση πρόσβαση» που σημαίνει συμβατότητα με την βοηθητική τεχνολογία ενός ατόμου[2] (για παράδειγμα, αναγνώστες οθόνης υπολογιστή).

Η προσβασιμότητα μπορεί να θεωρηθεί ως «δυνατότητα πρόσβασης» και ωφέλεια από κάποιο σύστημα ή οντότητα. Η ιδέα επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες ή ειδικών αναγκών ή στην πρόσβαση μέσω της χρήσης βοηθητικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της προσβασιμότητας φέρνει οφέλη για όλους.[3] [4][5] [6] [7]

Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρηστικότητα, η οποία είναι ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν (όπως συσκευή, υπηρεσία ή περιβάλλον) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη καθορισμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης.

Η προσβασιμότητα συνδέεται στενά με τον καθολικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι η διαδικασία δημιουργίας προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με το ευρύτερο δυνατό φάσμα δυνατοτήτων, λειτουργώντας μέσα σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων.[8] Πρόκειται για την δημιουργία πραγμάτων προσβάσιμων από όλους τους ανθρώπους (είτε έχουν αναπηρία είτε όχι).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Henry, Shawn Lawton; Abou-Zahra, Shadi; Brewer, Judy (2014). The Role of Accessibility in a Universal Web. Proceeding W4A '14 Proceedings of the 11th Web for All Conference Article No. 17. ISBN 978-1-4503-2651-3. Ανακτήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014. 
  2. «What is assistive technology?». washington.edu (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2018. 
  3. «Federal Communications Commission». FCC on Telecommunications Accessibility for the Disabled. 1999. 
  4. Goldberg, L. (1996). «Electronic Curbcuts: Equitable Access to the Future». Getty Center for the History of Art and the Humanities and the Getty Art History Information Program, Cyberspace/Public Space: The Role of Arts and Culture in Defining a Virtual Public Sphere.. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις April 27, 1999. https://web.archive.org/web/19990427111220/http://www.ahip.getty.edu/cyberpub/goldberg.html. 
  5. Jacobs, S. (1999). «Section 255 of the Telecommunications Act of 1996: Fueling the Creation of New Electronic Curbcuts». 
  6. Valdes, L. (2003). «Accessibility on the Internet». 
  7. Brewer, J. «Access to the World Wide Web: Technical and Policy Aspects». Στο: Preiser, W.; Ostroff, E. Universal Design Handbook (1st έκδοση). New York: MacGraw-Hill. 
  8. «The Concept of Universal Design». udeworld.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Ιουλίου 2018. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2018.