Προσωπολατρία είναι η λατρεία ενός προσώπου από τους άλλους ανθρώπους καθώς παρουσιάζεται με εξιδανικευμένη και ηρωική εικόνα.

Είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο των ολοκληρωτικών καθεστώτων, στα οποία ισχύει η προσωπολατρία του ηγέτη, που διαμορφώνεται μέσω τεχνικών προπαγάνδας και τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των τεχνών και διαδηλώσεων οργανωμένων από τη κυβέρνηση. Η προσωπολατρία του ηγέτη βασίζεται στην απουσία αμφισβήτησης προς τον ίδιο του και συνδυάζεται με την κολακεία και τον έπαινο προς το πρόσωπό του.

Ο όρος προσωπολατρία χρησιμοποιήθηκε το 1956 από τον Νικίτα Χρουστσόφ στη μυστική ομιλία του, με τίτλο «Περί της προσωπολατρίας και των συνεπειών της» (On the Cult of Personality and Its Consequences), την τελευταία μέρα του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, στην οποία αποκήρυξε την προσωπολατρία του Στάλιν. Η εν λόγω ομιλία του Χρουστσόφ θεωρείται ότι αποτέλεσε την αρχή της Αποσταλινοποίησης στη Σοβιετική Ένωση.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Επεξεργασία
 • Apor, Balázs, Jan C. Behrends, Polly Jones, and E. A. Rees, eds.= The Leader Cult in Communist Dictatorships: Stalin and the Eastern Bloc (Palgrave Macmillan, 2004).
 • The leader cult in communist dictatorships : Stalin and the Eastern Bloc. Palgrave Macmillan. 2004-10-11. ISBN 978-1403934437.

Heller, Klaus and Jan Plamper, eds. Personality Cults in Stalinism/Personenkulte im Stalinismus (Göttingen: V&R unipress, 2004). 472 pp

 • Personality cults in Stalinism / Personenkulte im Stalinismus (1. Aufl ed.). V & R Unipress. 2004.
 • Cohen, Yves (2007). "The cult of number one in an age of leaders" (PDF). Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 8 (3): 597–634. Retrieved 7 September 2018.
 • Gill, Graeme (1984). "Personality cult, political culture and party structure". Studies in Comparative Communism. 17 (2): 111–121.
 • Melograni, Piero (1976). "The Cult of the Duce in Mussolini's Italy" (PDF). Journal of Contemporary History. 11 (4): 221–237. Retrieved 7 September 2018.
 • Morgan, Kevin. International Communism and the Cult of the Individual Leaders, Tribunes and Martyrs under Lenin and Stalin (2017)
 • Paltiel, Jeremy (1983). "The Cult of Personality: Some Comparative Reflections on Political Culture in Leninist Regimes". Studies in Comparative Communism'. 16: 49–64.
 • Petrone, Karen. “Cult of Personality”. in Encyclopedia of Russian History, vol 1. pp. 348–350 edited by J. R. Millar (2004).
 • Polese, Abel; Horák, Slavomir (2015). "A tale of two presidents: personality cult and symbolic nation-building in Turkmenistan". Nationalities Papers. 43 (3): 457–478.
 • Rutland, P. “Cult of Personality”. in The Encyclopedia of Political Science vol 1, p 365; edited by G. T. Kurian (CQ Press, 2011).

Tucker, Robert C. (1979). "The Rise of Stalin's Personality Cult" (PDF). American Historical Review. 84 (2): 347–366. Retrieved 7 September 2018.

 • Vassilev, Rossen. “Cult of Personality”. in International Encyclopedia of the Social Sciences (2008) edited by W. A. Darity Jr.