Πρωθυπουργός του Κράτους της Παλαιστίνης

Ο πρωθυπουργός του κράτους της Παλαιστίνης είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κράτους της Παλαιστίνης. Το αξίωμα υπάρχει από τον Ιανουάριο του 2013, όταν η Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή μετονομάστηκε σε κράτος της Παλαιστίνης και η νέα θέση αντικατέστησε την προηγούμενη θέση του πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής.

ΔιορισμόςΕπεξεργασία

Ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον πρόεδρο του κράτους της Παλαιστίνης.