Πρόγραμμα hello world

πρόγραμμα στον υπολογιστή "γεια σου κόσμε", συνήθως το πρώτο πρόγραμμα που γράφει ο μαθητευόμενος προγραμματιστής

Πρόγραμμα "hello world" λέγεται ένα πρόγραμμα υπολογιστή που τυπώνει τις λέξεις "Hello, world!" σε μια συσκευή εξόδου. Χρησιμοποιείται σε πολλά εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκουν μια γλώσσα προγραμματισμού. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι συνήθως από τα απλούστερα δυνατά για μια γλώσσα προγραμματισμού. Ορισμένα είναι εκπληκτικά πολύπλοκα, ειδικά σε γραφικά περιβάλλοντα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πολύ απλά, ειδικά εκείνα που χρησιμοποιούν κάποιον διερμηνέα εντολών ή κέλυφος για να εκτελέσουν την εκτύπωση. Σε πολλά ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems), το κείμενο μπορεί να σταλεί σε μια μικρή οθόνη υγρών κρυστάλλων, ή κάποιο άλλο αντίστοιχο σήμα όπως LED μπορεί να αντικαταστήσει το μήνυμα.

Ένα πρόγραμμα Hello World για γραφικό περιβάλλον χρήστη, γραμμένο σε Perl.

Χαριτολογώντας, ο Simon Cozens είχε πει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι «το παραδοσιακό ξόρκι προς τους θεούς του προγραμματισμού για να μας βοηθήσουν να μάθουμε τη γλώσσα καλύτερα».[1][2]

Χρόνος του Hello WorldΕπεξεργασία

Ο χρόνος για να γραφτεί από την αρχή ένα πρόγραμμα "Hello World" (Time To Hello World - TTHW) είναι ένα μέτρο για την ευκολία που παρουσιάζει μια γλώσσα προγραμματισμού στη γραφή της.[3] Αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον σε περίπλοκα περιβάλλοντα όπως τα γραφικά.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

BallerinaΕπεξεργασία

import ballerina/io;

public function main() 
{
  io:println("Hello, World!");
}

BASICΕπεξεργασία

10 PRINT "Hello, World!"

Batch fileΕπεξεργασία

@echo off
echo Hello, World!

BashΕπεξεργασία

echo "Hello, World!"

CΕπεξεργασία

#include <stdio.h>

int main() 
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++Επεξεργασία

#include <iostream>

int main() 
{
 std::cout << "Hello, World!\n";
 return 0;
}

C++23 version:[4]

#include <format>

int main() 
{
 std::print("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C#Επεξεργασία

using System;

class Program
{
  void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}

COBOLΕπεξεργασία

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
* simple hello world program
PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY 'Hello, World!'.
  STOP RUN.

ClojureΕπεξεργασία

(println "Hello, World!")

DΕπεξεργασία

import std.stdio;
void main()
{
  writeln("Hello, World!");
}

DartΕπεξεργασία

void main() {
 print('Hello, World!');
}

ElixirΕπεξεργασία

IO.puts("Hello, World!")

EzhilΕπεξεργασία

பதிப்பி "உலகே வணக்கம்"
பதிப்பி "Hello, World!"
exit()

FortranΕπεξεργασία

program Hello
 print *, "Hello, World!"
end program Hello

GoΕπεξεργασία

package main
import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

HaskellΕπεξεργασία

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"

HyΕπεξεργασία

(print "Hello, World!")

JavaΕπεξεργασία

class Main {
 public static void main(String[]args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScriptΕπεξεργασία

// For HTML Document
document.write("Hello, World!");

// For Browser Console
console.log("Hello, World!");

JuliaΕπεξεργασία

println("Hello, World!")

KotlinΕπεξεργασία

fun main() {            
  println("Hello, World!")    
}

Επεξεργασία

print [Hello, World!]

LuaΕπεξεργασία

print("Hello, World!")

mqΕπεξεργασία

function hello(r) {
  r.return(200, "Hello, World!");
}

export default {hello};

Objective-CΕπεξεργασία

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
  @autoreleasepool {
    NSLog(@"Hello, World!");
  }
  return 0;
}

OCamlΕπεξεργασία

print_endline "Hello, World!"

PascalΕπεξεργασία

program Hello;
begin
 writeln ('Hello, World!');
end.

PerlΕπεξεργασία

print "Hello, World!\n";

PHPΕπεξεργασία

<?php
 echo 'Hello, World!';
?>

If purely using PHP:

<?php
 echo 'Hello, world!';

PowerShellΕπεξεργασία

'Hello, World!'

PrologΕπεξεργασία

main() :- write("Hello, World!"), nl.

PythonΕπεξεργασία

print("Hello, World!")

RacketΕπεξεργασία

#lang cli
(displayln "Hello, World!")

RubyΕπεξεργασία

puts "Hello, World!"

RustΕπεξεργασία

fn main() {
  println!("Hello, World!");
}

Standard MLΕπεξεργασία

print "Hello, World!\n"

SwiftΕπεξεργασία

print("Hello, World!")

TI-BASICΕπεξεργασία

:Disp "HELLO, WORLD!"

ZigΕπεξεργασία

const std = @import("std");

pub fn main() void {
  std.debug.print("Hello, World!", .{});
}

[5]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Αγγελιδάκης, Νικόλαος Α., Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μ.Δ.Ε. (M.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών (Ηράκλειο, Αύγουστος 2015). "Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python". Αρχειοθετήθηκε 12/06/2018 Ανακτήθηκε 07/04/2019. (ISBN 978-960-93-7364-7). Ηλεκτρονικό βιβλίο 150 σελίδων, για αρχάριους και με άδεια: CC BY-SA 4.0.
 2. «Using a Source File». www.ibiblio.org (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Φεβρουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. 
 3. DuVander, Αdamd (31 Ιουλίου 2012). «Six Ways to Accelerate Time to First "Hello World"». ProgrammableWeb (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Ιουνίου 2019. Ανακτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. 
 4. «P2093R11: Formatted output». open-std.org. Ανακτήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2022. 
 5. «"Hello, World!" program» (στα αγγλικά). Wikipedia. 2022-04-02. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%22Hello,_World!%22_program&oldid=1080600734.