Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πρόνοος είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  • Ένας Τρώας που έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο και σκοτώθηκε σε αυτόν από τον Πάτροκλο με ακόντιο, όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου (ραψωδία Π, στίχοι 399-400): «Ελόγχισε τον Πρόνοον στο στήθος, που εγυμνώθη / απ' την ασπίδα, και άψυχος εβρόντησε στο χώμα.» (μετάφραση Ι. Πολυλά)
  • Ένας από τους γιους του Φηγέα βασιλιά της Αρκαδικής πόλεως Φηγίας (Ψωφίδος). Μαζί με τον αδελφό του Αγήνορα διατάχθηκαν από τον πατέρα τους να σκοτώσουν τον Αλκμέωνα επειδή εξαπάτησε την αδελφή τους Αρσινόη ή Αλφεσίβοια.
  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελίδα 767