Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Αερολιμένας-επέκταση.