Πρότυπο:Αρχαϊκά ελληνικά αλφάβητα

Οι κύριες παραλλαγές γραφής των γραμμάτων στα αρχαϊκά ελληνικά αλφάβητα ανά περιοχή, με χρωματικές επισημάνσεις (ερυθρά = δυτική ομάδα, κυανά = ανατολική ομάδα, πράσινα = νότια ομάδα, άλλα = παραλλαγές) κατά την ομαδοποίηση των αρχαϊκών ελληνικών αλφάβητων.[1]

Γράμμα /

Περιοχή

Α Β Γ Δ Ε Ϝ Ζ Η Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϻ Ϙ Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Χάρτης
Λακωνία Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda normal.svg Greek Mu 02.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi rounded.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Iota 04.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ) Ancient Greek epichoric alphabets (Greek).svg
Αρκαδία Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svgGreek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg Greek Psi 01.svg
Αχαΐα Greek Alpha 06.svgGreek Alpha 11.svg Greek Beta 15.svg Greek Iota normal.svgGreek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg Greek Psi 01.svg
Ιθάκη Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota 05.svgGreek Iota Sigma-shaped.svgGreek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Athenian.svgGreek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (ψϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svgGreek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svg
Ρόδος Greek Alpha 04.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma archaic 1.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svgGreek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svg
(χσ)
Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Psi V-shaped.svg
Θεσσαλία Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi straight.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Εύβοια Greek Alpha 09.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta 03.svgGreek Delta 04.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Chi normal.svgGreek Chi straight.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svgGreek Pi rounded.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Βοιωτία Greek Alpha 11.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma angular.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg (φσ)
Αττική Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Athenian.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg (φσ)
Αίγινα Greek Alpha 03.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (φσ)
Νάξος Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svgGreek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (hσ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (πσ)
Πάρος Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svgGreek Gamma 02.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (χσ) Greek Omega 04.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg (φσ) Greek Omicron normal.svg
Δήλος Greek Alpha 06.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Lambda normal.svg Greek Delta normal.svg Greek Eta normal.svgGreek Epsilon 06.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg Greek Omega 04.svg
Ιωνία Greek Alpha 04.svg Greek Beta 15.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svgGreek Xi 05.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 06.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Psi V-shaped.svg Greek Omega 04.svg
Κνίδος Greek Alpha 04.svg Greek Gamma archaic 1.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta square.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg Greek Epsilon X-shaped.svg Greek Gamma C-shaped.svg Greek Pi archaic.svg Greek Rho 01.svg Greek Sigma normal.svgGreek Sigma Z-shaped.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Omicron normal.svg
Μέγαρα Greek Alpha 06.svg Greek Beta Byzantium 1.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Beta 15.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda normal.svg Greek Mu normal.svg Greek Nu 02.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Rho 06.svgGreek Rho 07.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg Greek Chi 05.svg
Κόρινθος Greek Alpha 03.svgGreek Alpha 06.svg Greek Beta Corinth 1.svg Greek Gamma 02.svgGreek Gamma 09.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Beta archaic.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Sigma Z-shaped.svgGreek Iota Sigma-shaped.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Psi straight.svgGreek Chi 05.svg
Σικυώνα Greek Alpha 03.svg Greek Beta archaic.svg Greek Gamma 10.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svgGreek Epsilon X-shaped.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 06.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 06.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi 03.svg Greek Chi normal.svg  
Άργος Greek Alpha 09.svg Greek Beta 03.svg Greek Gamma archaic 1.svg Greek Delta 03.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svgGreek Digamma normal.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda 04.svg Greek Mu 05.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svgGreek Xi 06.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Sigma normal.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg Greek Chi 05.svg
Τίρυνθα Greek Alpha 09.svg Greek Beta 11.svg Greek Gamma 02.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg Greek Beta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svgGreek Iota normal.svg Greek Kappa normal.svg Greek Lambda Gamma-shaped.svg Greek Mu 05.svg Greek Nu archaic.svg Greek Xi archaic.svg Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg Greek Phi normal.svg Greek Chi normal.svg   Greek Omega 01.svg
Μήλος Greek Alpha 04.svg Greek Beta 05.svg Greek Gamma 07.svg
Greek Gamma 03.svg
Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta normal.svg Greek Eta normal.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Gamma C-shaped.svg
Greek Omicron normal.svg
Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon V-shaped.svg h) h) (πϻ) Greek Omicron normal.svg
Κρήτη Greek Alpha 06.svg Greek Beta 15.svg
Greek Beta 12.svg
Greek Gamma 07.svg Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 04.svg Greek Digamma oblique.svg
Greek Digamma 02.svgGreek Digamma 09.svg
Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg
Greek Eta 08.svg
Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda Athenian.svg
Greek Lambda 09.svgGreek Gamma 02.svg
Greek Mu 08.svg
Greek Iota normal.svg
Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg
Greek Pi C-shaped.svg
Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg h) h) (πϻ)
Θήρα Greek Alpha 04.svg Greek Beta 10.svg Greek Gamma 07.svg
Greek Gamma 09.svg
Greek Delta normal.svg Greek Epsilon 06.svg Greek Zeta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Eta archaic.svg Greek Theta archaic straight.svg Greek Iota Z-shaped.svg Greek Kappa 04.svg Greek Lambda 09.svg Greek Mu 04.svg Greek Nu archaic.svg (κϻ) Greek Omicron normal.svg Greek Pi archaic.svg Greek Mu 03.svg Greek Koppa normal.svg Greek Rho 01.svgGreek Rho 03.svg Greek Tau normal.svg Greek Upsilon Twig-shaped.svg h) h) (πϻ)
  1. Jeffery, Lilian H. (1961). The local scripts of archaic Greece. Oxford: Clarendon.  (κεφάλαια του βιβλίου)