Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Βενετία-επέκταση.