Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γεωλογία-επέκταση.