Πρότυπο:Γεωμετρία-επέκταση
Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Γεωμετρία-επέκταση.