Πρότυπο:Γραμμή Σκοπίων - Θεσσαλονίκης

Σκόπια - Θεσσαλονίκη
προς Κουμάνοβο
Σκόπια-Μαντζάρι
προς Κίσεβο
Σκόπια
Σκόπια - Βελεσά
Βελεσά
Βελεσά - Γευγελή
Γευγελή
Βόρεια Μακεδονία
Ελλάδα
Ειδομένη
Ειδομένη - Θεσσαλονίκη
γραμμή προς Πολύκαστρο
ρέμα Δογάνη
Δογάνης
Παιονία
Αξιούπολη
ποταμός Αξιός
Πολύκαστρο
γραμμή προς Ειδομένη
Άσπρος
Ακροπόταμος
Καστανάς
Γέφυρα
προς Αθήνα
Άγιος Αθανάσιος
Α/Δ ΠΑΘΕ
Αγχιάλος
προς Αλεξανδρούπολη
προς Αθήνα
αμαξιοστάσιο Μενεμένης
προς Θεσσαλονίκη-παλαιό σταθμό
Θεσσαλονίκη