Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Δίκαιο-επέκταση.