Πρότυπο:Ιδιοκτησία Wikimedia

Αυτή η εικόνα είναι (ή περιλαμβάνει) ένα από τα επίσημα εμβλήματα που χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα Wikimedia ή ένα από τα εγχειρήματά του. Η χρήση των εμβλημάτων του Wikimedia υπόκειται στην πολιτική εμπορικού σήματος και στις οδηγίες οπτικής ταυτότητας του Wikimedia και μπορεί να απαιτείται άδεια.
Αυτή η ετικέτα δεν αφορά τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας. Σχετικά με αυτά δείτε παρακάτω.
The Wikimedia Logo
The Wikimedia Logo
Creative Commons License
AttributionSharealike
Αυτό το αρχείο διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported (CC-BY-SA-3.0)

Εν συντομία: Είστε ελεύθεροι να διανέμετε και να τροποποιήσετε αυτό το αρχείο εφόσον αναφέρετε τον δημιουργό του και διατηρήσετε την ίδια άδεια χρήσης. (επίσημο κείμενο)


Προς τον χρήστη που επιφόρτωσε το αρχείο: Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον δημιουργό και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας καθώς και πιθανές προηγούμενες εκδόσεις της εικόνας ή άλλες εικόνες στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο παραπάνω ισχυρισμός και να είναι ξεκάθαρο σε ποιον ή ποιους θα γίνεται η αναφορά, ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι όροι της άδειας χρήσης. Η απουσία των παραπάνω πληροφοριών αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί να οδηγήσει στην διαγραφή της εικόνας.