Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Ιστορία-επέκταση.