Πρότυπο:Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - Κίνημα Αλλαγής/meta/color

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:Κίνημα Αλλαγής/meta/color)

#006838

Παράδειγμα

Επεξεργασία
Αυτό το χρώμα
White on this color
Black on this color