Πρότυπο:Κυβέρνηση-επέκταση/τεκμηρίωση

Ένα λήμμα για μια κυβέρνηση καλό θα ήταν να έχει κάποιες από τις παρακάτω πληροφορίες / παραγράφους:

  • Όνομα κυβέρνησης (από το επώνυμο του προέδρου/πρωθυπουργού/κυβερνώντα και χρόνο ανάληψης καθηκόντων: π.χ. Κυβέρνηση Ιωάννη Κωλέττη 1834)
  • Χρόνος διακυβέρνησης - ημερομηνίες
  • Προηγούμενη κυβέρνηση
  • Εκλογές με τις οποίες βγήκε η κυβέρνηση ή γενικά τρόπος ανάληψης της εξουσίας
  • Κόμματα ή οργανώσεις που υποστήριξαν την εκλογή της κυβέρνησης
  • Πρόσωπα κυβέρνησης - υπουργοί/ μηχανισμοί κυβέρνησης - υπουργεία
  • Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση
  • Έργο της κυβέρνησης
  • Λόγος απώλειας της εξουσίας / επόμενες εκλογές
  • Επόμενη κυβέρνηση

Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης, αλλά αν υπάρχουν έστω στοιχειωδώς τέτοιες πληροφορίες, το λήμμα για μια κυβέρνηση θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.