Πρότυπο:Μαθηματικά-επέκταση
Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Μαθηματικά-επέκταση.