Πρότυπο:Πλαίσιο πληροφοριών

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]


Αυτό το πρότυπο προορίζεται ως οδηγός για την κατασκευή άλλων προτύπων. Η απευθείας χρήση του σε λήμματα δεν συνίσταται.

Χρήση

Κάθε γραμμή του πλαισίου μπορεί να είναι είτε "τίτλος" (header), είτε ζεύγος "ετικέτας/δεδομένων" (label/data pair), είτε μόνο δεδομένα. Οι καταστάσεις είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες γι' αυτό αν ορίσετε μια γραμμή ως τίτλο και ως ετικέτα/δεδομένα τότε η ετικέτα/δεδομένα παραλείπεται.

Σημειώστε ότι αν χρειαστεί εισαγωγή εικόνας οπουδήποτε αλλού εκτός από την αρχή του πλαισίου, ή δεδομένα ελέυθερης μορφής τότε η χρήση μιας γραμμής με ορισμένο μόνο το πεδίο data είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Παράμετροι

Προβολή/Συζήτηση/Επεξεργασία

name
Το όνομα του προτύπου, απαραίτητο για την λειτουργία του "προβολή/συζήτηση/επεξεργασία". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά το πρότυπο {{subst:PAGENAME}}. Αν αυτή η παράμετρος παραλειφθεί τότε το "προβολή/συζήτηση/επεξεργασία" δεν θα εμφανίζεται.

Τίτλος

Ο Τίτλος του Πλαισίου
πληροφορίες

Ο τίτλος του πλαισίου που θέλουμε να εμφανίζεται.

title
κείμενο που θα εμφανιστεί ως τίτλος.

Προαιρετικό περιεχόμενο

image
Εικόνα που θα εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο, μετά τον τίτλο. Χρησιμοποιήστε πλήρη σύνταξη, παράδειγμα [[Image:example.png|200px]]. Η στοίχιση της εικόνας είναι προκαθορισμένη στο κέντρο.
caption
λεζάντα-κείμενο που τοποθετείται κάτω από την εικόνα.
headeri
κείμενο που εμφανίζεται ως τίτλος στην γραμμή i.
labeli
κείμενο που εμφανίζεται ως ετικέτα στην γραμμή i.
datai
κείμενο-δεδομένα για την γραμμή i.
below
κείμενο που εμφανίζεται στο τέλος του πλαισίου, συνήθως κατάλληλο για σημειώσεις.

Προαιρετική μορφοποίηση CSS

bodystyle
Μορφοποίηση που εφαρμόζεται σε όλο το πλαίσιο ως μια οντότητα.
titlestyle
Μορφοποίηση που εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του τίτλου, παράδειγμα font-size:medium;
imagestyle
Μορφοποίηση που εφαρμόζεται στο τμήμα εμφάνισης της εικόνας.
captionstyle
Μορφοποίηση που εφαρμόζεται στο τμήμα εμφάνισης του caption.
headerstyle
Μορφοποίηση για όλους τους τίτλους γραμμών.
labelstyle
Μορφοποίηση για όλες τις ετικέτες γραμμών.
datastyle
Μορφοποίηση για όλα τα κελιά δεδομένων.
belowstyle
Μορφοποίηση που εφαρμόζεται μόνο στο κελί του below.

Πλήρης κενή σύνταξη

Εδώ εμφανίζονται μόνο 20 γραμμές. Αν χρειάζεστε περισσότερες για το πρότυπό σας, απλά προσθέστε γραμμές αυξάνοντας τους αριθμούς αντίστοιχα. Υποστηρίζονται μέχρι 80 γραμμές. Είναι πολύ σπάνιο να χρειάζονται τόσες γραμμές και η ύπαρξη του αντίστοιχου κώδικα για τις επιπλέον θα έκανε πολύ "βαρύ" το πρότυπο (δηλαδή θα κατανάλωνε πολύ επεξεργαστική ισχύ που χρειάζεται στο 99% των περιπτώσεων. Σε περίπτωση που χρειαστείτε και είναι εντελώς αναγκαίες περισσότερες από 80 γραμμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο πληροφοριών/εκτεταμένο που υποστηρίζει μέχρι 160 γραμμές.


{{Πλαίσιο πληροφοριών
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|logo     =
|logostyle  =
|lgcaption  =
|image    = 
|imagestyle  = 
|caption   = 
|captionstyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}