Άνοιγμα κυρίου μενού
{{{όνομα}}}
{{{εικόνα}}}
{{{λεζάντα}}}
Credit: {{{credit}}}
Observation data ({{{epoch}}} εποχή)
Τάξη {{{class}}}
Αστερισμός {{{constellation}}}
Ορθή αναφορά {{{ra}}}
Απόκλιση {{{dec}}}
Απόσταση {{{dist_ly}}} ({{{dist_pc}}})
Φαινόμενο μέγεθος (V) {{{appmag_v}}}
Φαινόμενες διαστάσεις (V) {{{size_v}}}
Φυσικά χαρκτηριστικά
Μάζα {{{mass_kg}}} kg ({{{mass_msol}}} Μ)
Ακτίνα {{{radius_ly}}}
VHB {{{v_hb}}}
Εκτιμώμενη ηλικία {{{age}}}
Αξιοπρόσεκτα
χαρακτηριστικά
{{{notes}}}
Άλλοι προσδιορισμοί {{{names}}}
Δείτε επίσης: Σφαιρωτό σμήνος, Κατάλογος σφαιρωτών σμηνών
π  σ  ε


ΧρήσηΕπεξεργασία

{{σφαιρωτό σμήνος
| όνομα = 
| εικόνα =
| λεζάντα = 
| credit =
| epoch = 
| class =
| constellation = 
| ra =
| dec =
| dist_ly =
| dist_pc =
| appmag_v =
| size_v =
| mass_kg =
| mass_msol =
| radius_ly =
| v_hb =
| age =
| notes =
| names 
}}