Πρότυπο:Υποψήφιο καλό λήμμα

Υποψήφιο καλό λήμμα Έχει ζητηθεί να υποβληθεί το λήμμα ως υποψήφιο καλό λήμμα. Μπορείτε να αξιολογήσετε το λήμμα ξεκινώντας τον έλεγχο στη σχετική σελίδα.

Αυτό το πρότυπο προσθέτει λήμματα στην Κατηγορία:Υποψήφια καλά λήμματα.