Πρότυπο:Χρήστης Θεός

Creation of the Sun and Moon face detail.jpg
Αυτός ο χρήστης πιστεύει στην ύπαρξη Θεού.