Πρώιμες εκδόσεις "Σπουδαστών της Γραφής"

Περιλαμβάνει εκδόσεις που διακινήθηκαν από τους "Σπουδαστές της Γραφής" πριν το 1881 οπότε ιδρύθηκε η Εταιρία Σκοπιά [1]. Πολλές από τις εκδόσεις αυτές δεν κυκλοφορούν πια, ενώ άλλες ανατυπώθηκαν και κάποιες μπορούν να βρεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο Ίντερνετ.

Γενικός κατάλογος παλαιών εκδόσεων Επεξεργασία

Πρώιμες εκδόσεις (διάφορα) Επεξεργασία

1842

Στοιχεία από τη Γραφή και την Ιστορία για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού - αγγλικός τίτλος Evidence From Scripture and History of the Second Coming of Christ, About the Year 1843 του Γουίλιαμ Μίλερ William Miller.[2]

1855

Six Sermons - Έξι κηρύγματα του Τζωρτζ Στορρς [3]

Treatises of George Storrs Αρχειοθετήθηκε 2016-03-06 στο Wayback Machine. (1855-1879)

1856

The Last Times and the Great Consummation by Rev. Joseph Seiss [4]

1861

Treatises of George Stetson Αρχειοθετήθηκε 2016-03-06 στο Wayback Machine. (1861-1875)[5]

1864

Our Inheritance in the Great Pyramid (Η κληρονομιά μας στη Μεγάλη Πυραμίδα) του Charles Piazzi Smyth[6]

1870

Present Truth, Or Meat in Due Season Αρχειοθετήθηκε 2007-09-27 στο Wayback Machine. by Jonas Wendell

1871

Evidences for the Coming of the Lord in 1873: Or The Midnight Cry Αρχειοθετήθηκε 2006-07-07 στο Wayback Machine. by Nelson H. Barbour

Treatises of N.H. Barbour Αρχειοθετήθηκε 2016-03-06 στο Wayback Machine. (1871-1877)

The Study of the Bible by Henry Dunn[7]

Destiny of the Human Race--A Scriptural Inquiry by Henry Dunn (1872?)[8]

1874

The Midnight Cry and Herald of the Morning Αρχειοθετήθηκε 2016-03-03 στο Wayback Machine. (1874-1876)--magazine edited by N.H. Barbour

A Vindication of the Government of God Over the Children of Men by George Storrs

1876

Early Writings of Charles Taze Russell Αρχειοθετήθηκε 2018-04-17 στο Wayback Machine. from The Bible Examiner and The Herald of the Morning (1876-1879)

1877

The Great Pyramid: A Miracle in Stone by Rev. Joseph Seiss[9]

1877

The Three Worlds and the Harvest of This World Οι τρεις κόσμοι και ο θερισμός αυτού του κόσμου Αρχειοθετήθηκε 2006-03-20 στο Wayback Machine. των Νέλσον Μπάρμπουρ και Τσαρλς Τέηζ Ρώσσελ

1880

Day Dawn, or the Gospel in Type and Prophecy Αρχειοθετήθηκε 2018-03-17 στο Wayback Machine. by J.H. Paton[10]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Στην αγγλική Βικιπαίδεια, [1]οι πρώιμες εκδόσεις είναι μαζί με αυτές της "Σκοπιάς". - Στην ελληνκή όμως δεν είναι, όπως μπορείτε να δείτε.
  2. Ο Γουίλιαμ Μίλερ (William Miller) είναι γνωστός ως ο κύριος ηγέτης της αντβεντιστικής κίνησης τη δεκαετία του 1840. Οι Στορρς (Storrs) Μπάρμπουρ (Barbour), Στέτσον (Stetson) και Γουέντελ (Wendell), που αργότερα έγιναν στενοί προσωπικοί φίλοι του Ρώσσελ, σχετίζονταν όλοι με τον Μίλερ. Ο Στορρς αναφέρεται σε ένα τεύχος της εφημερίδας των Μιλεριτών του 1842. The Midnight Cry Αρχειοθετήθηκε 2006-09-16 στο Wayback Machine.. (Η σχέση του Στορρς με τον Μίλερ εξηγείται επίσης στη "Σκοπιά" της 15ης Οκτωβρίου του 2000, σελ. 28). Το 1881, ο Ρώσσελ εξήγησε την άποψή του ότι ο Μίλερ και οι οπαδοί του εκπλήρωσαν την "παραβολή των δέκα παρθένων" του Ματθ. κεφ. 25: "Παρότι δεν είμαστε ούτε Μιλερίτες ούτε Αντβεντιστές, πιστεύουμε ότι μεγάλο μέρος της παραβολής εκπληρώθηκε το 1843 και το 1844, όταν ο Γουίλιαμ Μίλερ και άλλοι, με τη Βίβλο στο χέρι, πορεύτηκαν με πίστη στις δηλώσεις τους, περιμένοντας τον Ιησού εκείνη την εποχή". "Σκοπιά", Οκτώβριος-Νοέμβριος 1881, Reprints, σελ. 288 Αρχειοθετήθηκε 2019-04-01 στο Wayback Machine.. Διάλεξη (Lecture) XVII του βιβλίου του Μίλερ που περιέγραφε με λεπτομέρειες μια χρονολογική περίοδο 2.520 ετών από το 677 π.Χ. έως το 1843 μ.Χ., που φαίνεται επίσης σ' έναν χάρτη διδασκαλίας [2] που χρησιμοποιούσαν οι Μιλερίτες ιεροκήρυκες εκείνης της εποχής.
  3. Αναφέρεται στο Proclaimers, σελ. 45. "The subject [conditional immortality] was first brought to the attention of Adventists by Mr. George Storrs, a Methodist preacher. His mind was called to the subject in 1837, by a pamphlet written by Henry Grew, of Philadelphia. In 1842, Mr. Storrs brought out his Six Sermons, which had a large circulation, and in 1843 he started the Bible Examiner, in New York, mainly to advocate this doctrine. In 1844 the Adventists, almost as a body, adopted the view of conditional immortality." --Here and Hereafter Αρχειοθετήθηκε 2006-12-15 στο Wayback Machine. by Uriah Smith (1897), pp. 326, 327. Grew was not a contemporary of Russell, but his writings [3] Αρχειοθετήθηκε 2008-05-12 στο Wayback Machine. greatly influenced Storrs. Grew is mentioned on p. 44 of Proclaimers and on page 12 of the August 15, 2006 Watchtower. Grew earlier wrote A Tribute to the Memory of the Apostles (1832).
  4. C.T. Russell quoted several passages of this volume in the July 1879 Watch Tower Αρχειοθετήθηκε 2019-03-31 στο Wayback Machine., p. 2. Proclaimers (p. 46) explains the significance: "In 1856, Joseph Seiss, a Lutheran minister in Philadephia, Pennsylvania, had written about a two-stage second advent--an invisible parousia, or presence, followed by a visible manifestation." Articles by Seiss appear on pages 3612 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine., 3619 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine., 3968 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine. of Watch Tower Reprints. See Proclaimers, p. 134 regarding Seiss' view on the prophetic significance of the year 1914.
  5. Stetson's dying wish was that Russell preach his funeral. See Proclaimers, page 45.
  6. Reviewed by Nelson H. Barbour in the January 1876 Herald of the Morning Αρχειοθετήθηκε 2007-09-27 στο Wayback Machine.. Ο Ρώσσελ περιέλαβε μια κριτική του Σμιθ στο χειρόγραφο του Ρώσσελ για τη μεγάλη πυραμίδα στο κεφάλαιο 10 του βιβλίου "Ελθέτω η ΒΑσιλεία Σου" Αρχειοθετήθηκε 2020-02-16 στο Wayback Machine.. Plates from the 1877 edition Αρχειοθετήθηκε 2006-10-21 στο Wayback Machine.
  7. "“Bros. George Storrs, Henry Dunn and others were preaching and writing of ‘the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets’ (Acts 3:21) and that ‘In the ages to come God would show the exceeding richness of his grace’ (Ephesians 2:7).”--July, 1879 Watch Tower Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine.. Articles authored by Henry Dunn appear on pp. 644 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine., 649 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine., 653 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine. and 796 Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine. of Watch Tower Reprints.
  8. Dunn is said to have credited Rev. Dunbar Isidore Heath's The Future Human Kingdom of Christ: Or Man's Heaven to be This Earth Αρχειοθετήθηκε 2006-07-19 στο Wayback Machine. "as helpful in the thoughts on the doctrines of two salvations and times of restitution. Shortly before his death, Dunn wrote a series if articles for Storrs’ magazine, The Bible Examiner." The Herald of Christ's Kingdom--Special History Issue.
  9. Quoted 3 times in Chapter 10 of Thy Kingdom Come Αρχειοθετήθηκε 2020-02-16 στο Wayback Machine..
  10. Advertised in the April, 1880 Watch Tower, Reprints, page 94. Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine. At this time Paton was listed as a regular contributor on the masthead of each Watch Tower Αρχειοθετήθηκε 2013-05-28 στο Wayback Machine..

Δείτε επίσης Επεξεργασία