Για τον γεωγράφο, δείτε: Πυθέας ο Μασσαλιώτης.

Ο Πυθέας ο Θηβαίος υπήρξε Βοιωτάρχης το 146 π.Χ. και σε συνεργασία με τον στρατηγό της Αχαϊκής Συμπολιτείας Κριτόλαο ενθουσίασε τους Βοιωτούς και τους οδήγησε σε συμμαχία με τους Αχαιούς και σε πολεμική σύγκρουση με τους Ρωμαίους. Ο Πυθέας ήλθε σε συνεννόηση με τον Κριτόλαο και του υποσχέθηκε αμέριστη συνδρομή στις ενέργειές του. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον των Αχαιών και των Θηβαίων, τους τελευταίους με την αιτιολογία ότι είχαν καταλύσει την αυτονομία των των Φωκέων και Ευβοέων. Μετά τη συντριβή και ο θάνατο του Κριτόλαου στη Μάχης της Σκάρφειας, ο Ρωμαίος στρατηγός Μέτελλος εισέβαλε στη Βοιωτία και την πόλη της Θήβας. Ο Πυθέας αιχμαλωτίστηκε και εκτελέστηκε.