Πυρηνική μεμβράνη ή πυρηνικός φάκελος ονομάζεται η μεμβράνη που περιβάλλει τον πυρήνα των κυττάρων και αποτελείται από δυο στοιχειώδεις μεμβράνες, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Κατά διαστήματα στην επιφάνεια του πυρηνικού φακέλου εμφανίζονται πόροι οι οποίοι σχηματίζονται από την συνένωση των δυο στοιχειωδών μεμβρανών. Οι πυρηνικοί πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία του πυρήνα με το κυτταρόπλασμα, γιατί ελέγχουν τα μακρομόρια που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.