Με τον όρο πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της. Μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται σε οχήματα, πλοία, αεροπλάνα και κτίρια.

Πυροπροστασία κτιρίωνΕπεξεργασία

Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί.

Κατά την σχεδίαση ενός κτιρίου από τους μελετητές (αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, τοπογράφο μηχανικό, γεωλόγο) μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζεται και το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς.

Τα μέτρα που λαμβάνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • παθητικά ή προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
 • ενεργητικά ή κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας

Παθητική πυροπροστασίαΕπεξεργασία

Η παθητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου από όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν την δομική πυροπροστασία του κτιρίου και είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική και στατική σχεδίαση και κατασκευή του κτιρίου (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός).

Στα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (για όλα τα κτίρια):

 • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου
 • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εκτός του κτιρίου
 • η επάρκεια και αντοχή των δομικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του
 • κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου

Ενεργητική πυροπροστασίαΕπεξεργασία

Η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Τα προβλεπόμενα από τον μελετητή (μηχανολόγος μηχανικός) μέτρα αφορούν τον εξοπλισμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες που ενεργοποιούνται αν εμφανιστεί και κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς.

Στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κτιρίου):

 • τοποθέτηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)
 • τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης
 • τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (κομβία συναγερμού)
 • τοποθέτηση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές)
 • τοποθέτηση συστήματος καταιονητήρων (sprinklers)

Πυροπροστασία στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Στην Ελλάδα, στις 7/5/2018, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) [1][νεκρός σύνδεσμος] αντικαθιστώντας τον προηγούμενο κανονισμό του 1988.